เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 บริษัท ThyssenKrupp Industrial Solutions (Thailand) Limited (TISL)ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทวิศวกรรมและรับเหมาชั้นนำของประเทศ ได้เข้าเยี่ยมชมพูดคุยเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานโครงการของบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) การเข้าเยี่ยมชมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนการคัดเลือกผู้รับเหมาย่อย สำหรับดำเนินโครงการในประเทศฮังการี

อนึ่ง บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้รับเหมาย่อยเพียงไม่กี่รายที่มีโอกาสสูง ที่จะได้รับคัดเลือกเป็นผู้ดำเนินงานโครงการนี้