ประวัติ บริษัท

2537

บริษัทก่อตั้งขึ้นภายใต้ชื่อ “บีเจซี อินดัสเตรียล จำกัด” ที่ตำบลมาบตาพุด จังหวัดระยอง

2544

บริษัทขยายและย้ายสำนักงานมายังโรงงาน อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

บริษัทเริ่มรับงานจากต่างประเทศผ่านผู้รับเหมาโครงการ หลักชื่อ ITT S.p.A
2545

บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2000

2546

บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI)

บริษัทได้รับการรับรองระบบตามข้อกำหนด ASME
2547

บริษัทได้รับการรับรองคุณภาพ SQL (Safety Quality License)

2549

บริษัทเริ่มรับงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและงานแปรรูปและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ ที่ประเทศออสเตรเลีย

บริษัทดำเนินการส่งมอบงานโครงการ Alcan Gove Calcinator ที่ประเทศออสเตรเลีย
2551

บริษัทได้เริ่มรับงานติดตั้งนอกสถานที่ขนาดใหญ่

บริษัทดำเนินการส่งมอบงานโครงการ Tenke Fungurume Mining Project ที่สาธารณรัฐ ประชาธิปไตยคองโก
2552

บริษัทขยายงานให้บริการรับจ้างหล่อชิ้นส่วนคอนกรีต สำเร็จรูป

บริษัทดำเนินการส่งมอบงานโครงการ Air Liquide H2 Plant ที่ประเทศสิงคโปร์
2553

บริษัทได้รับรางวัลผู้เสียภาษีดีเด่น

2554

บริษัทได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการจัดการ สิ่งแวดล้อม ISO 14001:2004

บริษัทได้รับการรับรองระบบการจัดการอาชีวอนามัย และความปลอดภัย OHSAS 18001:2007
2555

บริษัทได้เริ่มรับงานโครงการ APLNG Pre-Assembly Unit & Wellhead Separator ที่ประเทศออสเตรเลีย

2556

บริษัทได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

บริษัทก่อสร้างโรงชุบสังกะสี (Galvanizing) และโรงผลิต เหล็กตะแกรง (Grating) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต
2557

บริษัทได้รับคัดเลือกเข้าอยู่ในกลุ่มดัชนี SET 100 และ MSCI Global Small Cap Indexes

บริษัทเริ่มรับงาน FPSO P75/P77 Modules กับ Petrobras ที่ประเทศบราซิล
บริษัทได้รับการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 14001:2008 สำหรับโรงชุบสังกะสี
บริษัทได้รับรางวัลด้านความรับผิดชอบทางสังคมของธุรกิจ (CSR) เกี่ยวกับการสนับสนุนคนพิการ
บริษัทก่อสร้างโรงงานสร้างคานรับนํ้าหนัก (Build Up Beam) เพื่อแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก
2558

บริษัทเข้ารับงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ FPSO Compression Modules ของบริษัท TUPI BV (บริษัทร่วมทุนระหว่าง Petrobras และพันธมิตร)

บริษัทได้บรรลุข้อตกลงร่วมกันในการใช้พื้นที่ในบริเวณ ท่าเรือนํ้าลึกในอำเภอสัตหีบ สำหรับเป็นพื้นที่ประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่กับ บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด
2559

บริษัทประสบความสำเร็จในการส่งมอบโครงการ The FPSO Compression Modules (01B และ 02B) โดยมีผลงานเป็นที่พึงพอใจทำให้บริษัทได้รับสัญญาโครงการ the FPSO Compression Modules (03B)

บริษัทได้รับมอบประกาศนียบัตร ESG100 จากสถาบันไทยพัฒน์จากการที่บริษัทดำเนินธุรกิจควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่งแวดล้อม ภายใต้กรอบการกำกับดูแลกิจการที่ดี
2560

บริษัทได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ยอดเยี่ยมในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ ราคาตลาดระหว่าง 3,000 -10,000 ล้านบาท

บริษัทได้ร่วมลงนามในบันทึกเพื่อความเข้าใจกับ SunSHIFT เพิ่มดำเนินโครงการต้นแบบสำหรับงานโครงสร้างเหล็กที่ใช้ในอุตสาหกรรมพลังงานแสงอาทิตย์ที่ประเทศออสเตรเลีย
2561

ประสบความสำเร็จในการส่งมอบโครงการ FPSO Compression Modules (03B) ของบริษัท TUPI BV

ได้รับงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ ในชื่อโครงการ UPGN Comperj ของ Kerui Me’todo Construcao e Montagem S.A ในอุตสาหกรรมน้ำมันและกาซธรรมชาติที่ประเทศบราซิล

ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกของ “แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต” (CAC)

2562

ประสบความสำเร็จในการส่งมอบโครงการ Phase 4B BLWPC and Decks Fabrication and Transportation ของบริษัท Ophir Thailand (Bualuang) จำกัด

ได้รับงานก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ในชื่อโครงการ CRISP ซึ่งเป็นงานแปรรูป ผลิตภัณฑ์เหล็กและประกอบ กลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมน้ำมัน และ ปิโตรเคมีที่ประเทศสิงคโปร์
2563

ประสบความสำเร็จในการส่งมอบโครงการ UPGN Comperj ของ Kerui Método Construção e Montagem S.A ซึ่งเป็นงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ใน อุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊สที่ประเทศบราซิล

ประสบความสำเร็จในการส่งมอบโครงการ Convent & Sweeny ซึ่งเป็นงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก
และงานประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมแก๊สที่ประเทศสหรัฐอเมริกา

ได้รับงานโครงการ Santos ซึ่งเป็นการจัดหาและการแปรรูปโลหะเพื่อก่อสร้างชุดขุดเจาะแก๊สบนบก
ในอุตสาหกรรมแก๊สที่ประเทศออสเตรเลีย

ได้รับรางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านนักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่นในกลุ่มบริษัทจดทะเบียนที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ ราคาตลาดระหว่าง 3,000 -10,000 ล้านบาท

2564

ประสบความสำเร็จในการส่งมอบโครงการ Koodaideri ซึ่งเป็นงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและงานประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ที่ประเทศออสเตรเลีย

ประสบความสำเร็จในการส่งมอบโครงการ LOWMAN and MARLIM AZUL M501JAC Modular Package Skid ซึ่งเป็นงาน
แปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าที่ประเทศสหรัฐอเมริกาและบราซิล

ได้รับงานโครงการ Santos ซึ่งเป็นการจัดหาและแปรรูปโลหะเพื่อก่อสร้างชุดขุดเจาะแก๊สบนบก
ในอุตสาหกรรมแก๊สที่ประเทศออสเตรเลีย

2565

เริ่มกลับมาดำเนินโครงการ CRISP ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่ในอุตสาหกรรมปิโตรเคมี ที่ประเทศสิงคโปร์

ประสบความสำเร็จในการส่งมอบโครงการ GENESEE M501JAC Modular Package skid ซึ่งเป็นงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กในอุตสาหกรรมโรงไฟฟ้าที่ประเทศแคนาดา

ได้รับงานโครงการ Santos ต่อเนื่องซึ่งเป็นโครงการจัดหาและแปรรูปโลหะเพื่อก่อสร้างชุดขุดเจาะแก๊สบนบกในอุตสาหกรรมแก๊ส ที่ประเทศออสเตรเลีย

ได้รับประกาศนียบัตรในด้านการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน (Sustainability Disclosure Award) ประจำปี 2565 จากสถาบันไทยพัฒน์

เราใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล We use cookies to optimize and good the experience of using the website. You can study the details of the Personal Data Protection Policy in Personal Data Protection Policy

Privacy Preferences

-

Accept All
Manage Consent Preferences
  • คุกกี้ที่จำเป็น
    Always Active

    ประเภทของคุกกี้มีความจำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ เพื่อให้คุณสามารถใช้ได้อย่างเป็นปกติ และเข้าชมเว็บไซต์ คุณไม่สามารถปิดการทำงานของคุกกี้นี้ในระบบเว็บไซต์ของเราได้

  • คุกกี้ในส่วนวิเคราะห์

    คุกกี้ประเภทนี้จะทำการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ของคุณ เพื่อเป็นประโยชน์ในการวัดผล ปรับปรุง และพัฒนาประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ ถ้าหากท่านไม่ยินยอมให้เราใช้คุกกี้นี้ เราจะไม่สามารถวัดผล ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ได้

Save