รายละเอียด

บริษัทสามารถให้บริการจัดหาผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนคอนกรีตสำเร็จรูปที่ หลากหลายรวมถึงแท่นปูนทำเขื่อนกันชายฝั่งหรือท่าเรือจากคลื่นของน้ำทะเล (Breakwater แบบ CORE-LOC ) อุปกรณ์สำหรับการก่อ สร้างท่าเรือ หมอนรางรถไฟ แผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปอัดแรง (Pre-stress Concrete Panel) และอุปกรณ์อื่นที่ถูกใช้สำหรับเป็นท่าเทียบเรือ สะพาน รางรถไฟ  โดยบริษัทให้บริการผลิตผลิตภัณฑ์ดังกล่าวตาม แบบที่กำหนดโดยลูกค้าเป็นหลัก

โครงการลูกค้าขอบเขตงานประเภทปริมาณงานระยะเวลา
SOLOMON OVERLAND CONVEYOR PROJECT LAING O’ROURKEGROUND MODULE CONCRETE SLEEPERS2,500 CBM2012
CAPE LAMBERT PORT B PROJECTRIO TINTOACCESS JETTY AND WHARF MARINE WORK1,500 CBM2012
GERALDTON PORT BERTH 7 PROJECTLAING O’ROURKEMARINE STRUCTURE WHARF PRECAST CONCRETE DECK PANEL2,000 CBM2011 – 2012
CPM SINO IRON CAPE PRESTON PROJECTCITIC PACIFIC MININGCORELOC CONCRETE BREAKWATERS 69,700 CBM2009 – 2010
BHP PROJECTBHPCONCRETE WHARF MARINE WORK4,000 CBM2012