กิจกรรม ไฟล์วีดีโอ วันที่
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2565 22 เม.ย. 2565
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2564 23 เม.ย. 2564
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2563 15 มี.ค. 2564
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2563 18 พ.ย. 2563
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2563 18 ส.ค. 2563
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2563 22 พ.ค. 2563
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 16 ก.ค. 2563
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการประจำปี 4/2562 06 มี.ค. 2563
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2562 06 ธ.ค. 2562
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2562 28 ส.ค. 2562
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 26 เม.ย. 2562
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2561 11 มี.ค. 2562
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2561 30 พ.ย. 2561
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2561 05 ก.ย. 2561
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2561 01 มิ.ย. 2561
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 27 เม.ย. 2561
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2560 26 ก.พ. 2561
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2560 01 ธ.ค. 2560
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2560 01 ก.ย. 2560
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 28 เม.ย. 2560
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2559 13 มี.ค. 2560
Analyst Meeting for 2016 Results 08 มี.ค. 2560
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2559 21 พ.ย. 2559
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2559 19 ส.ค. 2559
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2559 19 พ.ค. 2559
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 25 เม.ย. 2559
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2558 03 มี.ค. 2559
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2558 17 พ.ย. 2558
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2558 24 ส.ค. 2558
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2558 20 พ.ค. 2558
ขอเชิญร่วมงานแถลงข่าว บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)

ลงนามสัญญาจ้างโครงการ Replicant FPSO Modules Packages III

11 พ.ค. 2558
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2558 27 เม.ย. 2558
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2557 12 มี.ค. 2558
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 3/2557 08 ธ.ค. 2557
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 2/2557 08 ก.ย. 2557
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 1/2557 09 มิ.ย. 2557
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2557 25 เม.ย. 2557
บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน สำหรับผลประกอบการไตรมาส 4/2556 24 มี.ค. 2557