รายละเอียด

ด้วยประสบการณ์และขีดความสามารถของบริษัทในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ครบวงจรสำหรับการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็ก บริษัทยังสามารถดำเนินการส่งมอบโครงการขนาดใหญ่ให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมไฟฟ้าอื่นๆ จำนวนมากซึ่งมีรายชื่อดังนี้

โครงการลูกค้าขอบเขตงานประเภทปริมาณงานระยะเวลา
RAPO POWER PLANT PROJECT (QATAR)HDEC/QAFCOSTORAGE TANKF460 TONS2009
CO-GEN PLANT PROJECT (ARGENTINA)CMI/SIEMENGHRSG STACKSF460 TONS2007
SU TU WANG OFFSHORE PROJECT (VIETNAM)MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIESWHRUF200 TONS2007
ZAWIA CCPP LIBYASAMSUNG ENGINEERING CO., LTD. DIESEL OIL & DEMI. WATER STORAGE TANKF350 TONS2006
TALISMAN OFFSHORE PROJECT (MALAYSIA)SAMSUNG HEAVY (THAILAND)WHRUF280 TONS2005
OTWAY OFFSHORE PROJECT (AUSTRALIA)WOODSLDEWHRUF160 TONS2005
BLCP POWER PLANT PROJ ECT (THAILAND)MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIESASH HANDLING PIPING / PIPE SUPPORTF250 TONS 120TONS2005
POWER PLANT CONSTRUCTION PROJECT (JAPAN)FOSTER WHEELERPRESSURE PIPING FOR STEAMF80 TONS2002
LAEMCHABANG CCGT POWER PLANT PROJECTHANJUNG AUSTRIAN ENERGY FORTUM FINLAND ENGINEERING LTD.HRSG AND GAS TURBINE / DUCT, STACK AND ETC. / STEAM-TURBINE / PIPING WORKF & E2 UNIT 280 TONS 1 UNIT 800 TONS2000 – 2001
COCO PHASE III HYBRID BLOCK 1 & 2 PROJECT BLACK & VEATCH (USA)CONVEYOR STRUCTURE & COAL PREPARATION / BUILDING INCLUDING METAL SHEET WORKF620 TONS 10,200 M21998 – 1999