รายละเอียด

บริษัทให้บริการแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กเป็นชิ้นส่วนโครงสร้างเตาเผา อุตสาหกรรมและโครงสร้างอุปกรณ์กำเนิดความร้อน ซึ่งจะถูกนำไปใช้ ในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น อุตสาหกรรมปิโตรเคมี โรงกลั่นน้ำมันและ อุตสาหกรรมเหมืองแร่ เป็นต้น โดยที่ผ่านมา บริษัทได้ก่อสร้างโครง สร้างเตาเผาอุตสาหกรรมและโครงสร้างอุปกรณ์กำเนิดความร้อนมากกว่า 300 โครงการ

โครงการลูกค้าขอบเขตงานประเภทปริมาณงานระยะเวลา
HERMES H2 PLANT PROJECT AIR LIQUIDEREFORMER & EQUIPMENT F2,400 TONS2009 – 2010
ABADAN PROJECTITTFIRED HEATERSF350 TONS2009
SHARZARD ARAK REFINERY EXPANSION & UPGRADING PROJECTITTCONVECTION COILS (PROCON 2 REFORMER)F800 TONS2009
PTT GAS SEPARATOR PLANT 6 PROJECTFOSTER WHEELER / SECL / PTTWASTE HEAT RECOVERY UNIT (WHRU)F1,500 TONS2009
LAVERA H2 PLANT PROJECTITTTUBE REFORMERF600 TONS2005