บริษัท ชื่อ-นามสกุล โทรศัพท์ อีเมล์
 บริษัทหลักทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณ สุรชัย ประมวลเจริญกิจ 02- 658-6300 Surachai.P@maybank-ke.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) คุณ วิษุวัต ใหญ่กว่าวงศ์ 02-658-8888 wisuwaty@kgi.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด (มหาชน) คุณ ประสิทธิ์ รัตนกิจกมล 02-679-6888 prasit@asiaplus.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ เออีซี จำกัด (มหาชน) คุณ ชวิศ หวังมุทิตากุล 02-836-0196 Chawit.W@aecs.com
บริษัทหลักทรัพย์ ทิสโก้ จำกัด คุณ ศันสนีย์ ศรีจามจุรีย์ 02-633-6475 sansanee@tisco.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ กรุงศรี จำกัด (มหาชน) คุณ อดิศักดิ์ พรหมบุญ 02-659 7000 Adisak.prombun@krungsrisecurities.com
บริษัทหลักทรัพย์ โนมูระ พัฒนสิน จำกัด (มหาชน) คุณ ศรชัย พิทยาพฤกษ์ 02-638-5775 Sornchai.pitthayaprug@th.nomura.com
บริษัทหลักทรัพย์ หยวนต้า (ประเทศไทย) จํากัด คุณ ณัฐพล คำถาเครือ 02-009 8059 Natapon.K@yuanta.co.th
บริษัทหลักทรัพย์ คิงส์ฟอร์ด จำกัด (มหาชน) คุณ นพพร ฉายแก้ว 02-829 6999 Nopporn.ch@kfsec.co.th