รายละเอียด

ความสามารถในการผลิตคานรับน้ำหนักของบริษัทอยู่ที่ 25,000 ตันต่อปี และโรงงานของบริษัทมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัยสำหรับ ตัดประกอบรูป T- Shape และ H-Shape รวมทั้งการเชื่อมและการ ปรับเปลี่ยนรูปของการดัดหลังการเชื่อมผลิตภัณฑ์ ความสามารถของ โรงงานแห่งนี้ในปัจจุบันสามารถให้บริการแปรรูปคานรับน้ำหนักได้หลากหลายทุกรูปแบบ