รายละเอียด

ภาชนะความดันและชิ้นส่วนทนแรงดันจะถูกใช้สำหรับบรรจุหรือเป็น ท่อนำส่งสารเคมีที่เป็นก๊าซหรือของเหลวในกระบวนการผลิตในโรงงาน อุตสาหกรรม การผลิตจะต้องให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามที่มาตรฐาน ความปลอดภัยกำหนดไว้ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญ