รายละเอียด

ภาชนะความดันและชิ้นส่วนทนแรงดันจะถูกใช้สำหรับบรรจุหรือเป็น ท่อนำส่งสารเคมีที่เป็นก๊าซหรือของเหลวในกระบวนการผลิตในโรงงาน อุตสาหกรรม การผลิตจะต้องให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามที่มาตรฐาน ความปลอดภัยกำหนดไว้ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญ

โครงการลูกค้าขอบเขตงานประเภทปริมาณงานระยะเวลา
FCFC PROJECTITTPRESSURE VESSELS AND EXCHANGERSF29 UNITS & 18 UNITS2005
BLOW DOWN DRUM PROJECTITTBLOWDOWN DRUMF3 TONS2008
HCE INCINERATOR PIDEC 1 PROJECTITT/PIDECINCINERATORF170 TONS2009
APLNG UPSTREAM PROJECTAPLNGPRESSURE VESSELF8,400 TONS2012 – 2015
PETROBRAS FPSO P75 & P77 PROJECTQGI PRESSURE VESSEL FOR FPSO MODULEF700 TONS2014 – 2016
REPLICANT FPSO COMPRESSION MODULES PROJECTTUPI BVPRESSURE VESSEL FOR FPSO MODULEF5,000 TONS2015 – 2017