ที่อยู่

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
เลขทะเบียนนิติบุคคล : 0107556000302
033 017 345-7
033 017 348
map-th

⦁   โรงผลิตเกรตติ้ง
     โทร: 061 401 8900

⦁   โรงสร้างคานรับน้ำหนัก
     โทร: 033 017 345 ต่อ 103

⦁   ฝ่ายบัญชี
     โทร: 033 017 345 ต่อ 125,126

⦁   ฝ่ายการเงิน
    โทร: 033 017 345 ต่อ 120

⦁   ฝ่ายบุคคล
    โทร: 033 017 345 ต่อ 133

⦁   ฝ่ายไอที
    โทร: 033 017 345 ต่อ 138

⦁   ฝ่ายเซฟตี้
    โทร: 089 834 0450

⦁   ฝ่ายซ่อมบำรุง
    โทร: 061 401 5095

⦁   ฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ
    โทร : 061 401 5092

033 012 124
062 597 0021
033 017 348
ชื่อ
บริษัทฯ
อีเมล์
เบอร์โทร
หัวข้อ
ข้อความ

033 017 345 ต่อ 131
092 252 8012
033 017 348
ชื่อ
บริษัทฯ
อีเมล์
เบอร์โทร
หัวข้อ
ข้อความ

033 017 345 ต่อ 111
033 017 348
ชื่อ
บริษัทฯ
อีเมล์
เบอร์โทร
หัวข้อ
ข้อความ

033 017 345
ต่อ 143,144,145,146 (จัดซื้อในประเทศ)
ต่อ 147,148,149 (จัดซื้อต่างประเทศ)
033 017 348
ชื่อ
บริษัทฯ
อีเมล์
เบอร์โทร
หัวข้อ
ข้อความ