รายละเอียดของงาน

 • บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ / ตั้งหนี้
 • ตรวจสอบเอกสารการวางบิล ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ ใบกำกับภาษี ให้ถูกต้องครบถ้วน
 • ตรวจนับสต้อกสินค้าประจำเดือน
 • ตรวจสอบและควบคุมการเคลื่อนไหวของสต้อกสินค้า กับบัญชีแยกประเภทให้ถูกต้อง
 • จัดทำรายงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มีประสบการณ์ด้านทำบัญชีต้นทุน/สินค้าคงเหลือ (inventory) อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office) มีความรู้ในการใช้โปรแกรม
  EnPro (enproduction), MAC 5 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

เงินเดือน
ตามความสามารถ

สวัสดิการ

 1. ค่าล่วงเวลา
 2. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 3. ประกันกลุ่ม
 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 5. ประกันสังคม
 6. ชุดฟอร์ม
 7. รถรับส่ง
 8. เงินกู้ยืม

วิธีการสมัคร

 • สม้ครผ่านทาง E-mail ( hr1@bjc1994.com )
 • แนบ Profile
 • กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ

หรือติดต่อ ฝ่ายบุคคล

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

รายละเอียดของงาน

 • จัดทำเอกสารเตรียมการจ่ายเช็ค โอนเงิน ในประเทศและต่างประเทศ ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องครบถ้วน
 • ตรวจรับเอกสารใบสั่งซื้อในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรอทำจ่าย
 • สรุปเอกสารชุดใบรับวางบิลประจำสัปดาห์
 • ติดต่อธนาคารเกี่ยวกับเงินโอนต่างประเทศ
 • ตรวจเอกสารการจ่ายเงินแนบการปล่อยสินค้า
 • สรุปรายงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี มีประสบการณ์ด้านทำบัญชีการเงิน อย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (Microsoft Office) มีความรู้ในการใช้โปรแกรม
  EnPro (enproduction), MAC 5 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

เงินเดือน
ตามความสามารถ

สวัสดิการ

 1. ค่าล่วงเวลา
 2. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 3. ประกันกลุ่ม
 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 5. ประกันสังคม
 6. ชุดฟอร์ม
 7. รถรับส่ง
 8. เงินกู้ยืม

วิธีการสมัคร

 • สม้ครผ่านทาง E-mail ( hr1@bjc1994.com )
 • แนบ Profile
 • กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ

หรือติดต่อ ฝ่ายบุคคล

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

Number of Position: 1

Responsibilities:

 • Maintain, enhance safety system and security as a professional safety officer
 • Monitor safety and environment activities to comply with standard procedure and legality
 • Carry out inspection, conduct accident/incident investigation by observing employee and subcontractor activities and prepare analysis report
 • Provide and support to quality management system such as OHSAS 18001:2007
 • Conduct safety training needs for both internal and external parties to follow the regulation and guidance in safety manual/method
 • Coordinate concerned person all departments to follow Occupational & Safety Management System
 • Other perform as assigned

 

Qualifications:

 • Male age not over 40 years
 • Bachelor degree or higher in Safety at professional level certificate
 • At least 3 years’ experience in Safety position of Construction business or related field
 • Good communications skills with both written and spoken English.
 • Computer skills (Power Point, Excel, etc.)
 • Knowledge in risk assessment, and ISO management system & Audit will be advantaged.
 • Strong knowledge of government regulatory.
 • Good coordination and team player.

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

เงินเดือน
ตามความสามารถ

สวัสดิการ

 1. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 2. ประกันกลุ่ม
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. ประกันสังคม
 5. ชุดฟอร์ม
 6. รถรับส่ง
 7. เงินกู้ยืม

วิธีการสมัคร

 • สม้ครผ่านทาง E-mail ( hr1@bjc1994.com )
 • แนบ Profile
 • กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ

หรือติดต่อ ฝ่ายบุคคล

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

Number of Position: 1

Responsibilities:

 • Developing and implementing cash management operation strategy
 • Controlling and managing banking facility
 • Checking and managing daily cash inflow and outflow and allocation of fund
 • Preparing daily, weekly and monthly cash flow projection
 • Monitoring the daily FX movement for foreign exchange risk management and preparing the approval form for the sale and purchase of forward contracts
 • Preparing the daily forward reports summary and monthly outstanding forward reports
 • Determining best investment options for excess inflow (i.e. fixed deposit, treasury bill)
 • Monitoring and verifying bank deposit transaction
 • Managing finance team

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

เงินเดือน
ตามความสามารถ

สวัสดิการ

 1. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 2. ประกันกลุ่ม
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. ประกันสังคม
 5. ชุดฟอร์ม
 6. รถรับส่ง
 7. เงินกู้ยืม

วิธีการสมัคร

 • สม้ครผ่านทาง E-mail ( hr1@bjc1994.com )
 • แนบ Profile
 • กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ

หรือติดต่อ ฝ่ายบุคคล

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

Number of Position: 1

Responsibilities:

 • Establish and implement methods and best practices related to the systems and process that support inventory forecasting, purchasing, and material control
 • Establishes and supervises production scheduling activities by monitoring material inventories, tracking progress of production and reviewing factors that affect schedules.
 • Maintains receiving, warehousing, and distribution operations by initiating, coordinating, and enforcing program, operational, and personnel policies and procedures.
 • Controls inventory levels by conducting physical counts; reconciling with data storage system.
 • Maintains physical condition of warehouse by planning and implementing new design layouts; inspecting equipment; issuing work orders for repair and requisitions for replacement.
 • Achieves financial objectives by preparing an annual budget; scheduling expenditures; analyzing variances; initiating corrective actions.
 • Completes warehouse operational requirements by scheduling and assigning employees; following up on work results.
 • Maintains warehouse staff by recruiting, selecting, orienting, and training employees.
 • Maintains warehouse staff job results by coaching, counseling, and disciplining employees; planning, monitoring, and appraising job results.
 • Maintains professional and technical knowledge by attending educational workshops; reviewing professional publications; establishing personal networks; participating in professional societies.
 • Contributes to team effort by accomplishing related results as needed.

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

เงินเดือน
ตามความสามารถ

สวัสดิการ

 1. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 2. ประกันกลุ่ม
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. ประกันสังคม
 5. ชุดฟอร์ม
 6. รถรับส่ง
 7. เงินกู้ยืม

วิธีการสมัคร

 • สม้ครผ่านทาง E-mail ( hr1@bjc1994.com )
 • แนบ Profile
 • กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ

หรือติดต่อ ฝ่ายบุคคล

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

Number of Position: 1

Department:  Investor Relations

Supervisor:  Assistant Managing Director

  Qualification:

 • Bachelor or Master’s degree in Finance, Banking, Economics or Accounting.
 • At least 2-3 years’ experience in Investor Relations, Financial or Business analyst role.
 • Good command of English communication, writing and speaking as well as presentation skills.
 • Knowledge about law, rules and regulations of SET and SEC.
 • Understanding the mechanism in equity markets.
 • Proficient in MS Excel and PowerPoint.
 • Outgoing, friendly, positive and socializing personality.
 • Be able to travel when required.

  Main Job Tasks and Responsibilities:

 • Act as the contact point with investment community including investors, analysts and shareholders as well as regulators like SET and SEC.
 • Communicate industry and company background information and on-going performance to both local and foreign brokerage and asset management firms.
 • Develop and maintain a company investor relations plan to achieve the plan.
 • Establish the close relationship with the group of stakeholders and regulations like SET and SEC.
 • Prepare management discussion and analysis (MD&A), presentations, IR newsletters and the annual report, press releases.
 • Manage IR website by updating information on a timely basis.
 • Monitor analyst reports and summarize them for senior management.
 • Assist in preparing meeting material on a weekly, quarterly and yearly basis.
 • Organize conferences, road shows, earnings conference calls, and investor meetings
 • Provide feedback to management regarding the investment community’s perception of the company.
 • Other tasks assigned by the management.

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

เงินเดือน
ตามความสามารถ

สวัสดิการ

 1. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 2. ประกันกลุ่ม
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. ประกันสังคม
 5. ชุดฟอร์ม
 6. รถรับส่ง
 7. เงินกู้ยืม

วิธีการสมัคร

 • สม้ครผ่านทาง E-mail ( hr1@bjc1994.com )
 • แนบ Profile
 • กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ

หรือติดต่อ ฝ่ายบุคคล

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

Responsibilities:

 • Research potential vendors
 • Compare and evaluate offers from suppliers
 • Negotiate contract terms of agreement and pricing
 • Track orders and ensure timely delivery
 • Review quality of purchased products
 • Enter order details (i.e. vendors, quantities, prices) into internal databases
 • Maintain updated records of purchased products, delivery information and invoices
 • Prepare reports on purchases, including cost analyses
 • Coordinate with warehouse staff to ensure proper storage

Qualifications

 • Min. 3 years experience as a purchasing officer or similar role
 • Good knowledge of vendor sourcing practices (researching, evaluating and liaising with vendors)
 • Negotiation skills
 • English communication skills

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

เงินเดือน
ตามความสามารถ

สวัสดิการ

 1. ค่าล่วงเวลา
 2. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 3. ประกันกลุ่ม
 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 5. ประกันสังคม
 6. ชุดฟอร์ม
 7. รถรับส่ง
 8. เงินกู้ยืม

วิธีการสมัคร

 • สม้ครผ่านทาง E-mail ( hr1@bjc1994.com )
 • แนบ Profile
 • กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ

หรือติดต่อ ฝ่ายบุคคล

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

รายละเอียดของงาน

 1. ดูแลงานธุรการทั่วไป
 2. จัดเตรียมเอกสารในการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม (ภาษาไทย/อังกฤษ)
 3. แปลเอกสารต่างๆ (ภาษาไทย/อังกฤษ)
 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน)
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม
 • มีใจรักงานด้านการบริการ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

เงินเดือน
ตามความสามารถ

สวัสดิการ

 1. ค่าล่วงเวลา
 2. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 3. ประกันกลุ่ม
 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 5. ประกันสังคม
 6. ชุดฟอร์ม
 7. รถรับส่ง
 8. เงินกู้ยืม

วิธีการสมัคร

 • สม้ครผ่านทาง E-mail ( hr1@bjc1994.com )
 • แนบ Profile
 • กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ

หรือติดต่อ ฝ่ายบุคคล

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

รายละเอียดของงาน

 1. ควบคุมกระบวนการผลิตงานชุบกัลวาไนซ์ให้เป็นไปตามที่กำหนดและได้คุณภาพตามมาตรฐาน
 2. ควบคุมความเข้มข้นของสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตงานชุบกัลวาไนซ์
 3. ควบคุม/รายงานสต็อคสารเคมีและการเก็บสารเคมีให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม
 4. วิเคราะห์คุณภาพสารเคมีใช้ในกระบวนการผลิตงานชุบกัลวาไนซ์
 5. ชี้แจง/แนะนำ/แก้ปัญหาที่มีผลกระทบจากสารเคมีที่ใช้ในกระบวนการผลิตงานชุบกัลวาไนซ์
 6. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเคมี
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปีในกระบวนการผลิดงานชุบกัลวาไนซ์
 • มีความรู้ในการจัดการตามระบบ ISO 9001, 14001 และ OHSAS 18000
 • มีความรู้เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพตามมาตรฐานต่างๆ เช่น ASTM A385/A385M-9/A123, AS/NZS4680
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • มีทักษะในการใช้งานคอมพิวเตอร์โปรแกรม MS-Office
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

เงินเดือน

ตามความสามารถ/ประสบการณ์

สวัสดิการ

 1. ค่าล่วงเวลา
 2. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 3. ประกันกลุ่ม
 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 5. ประกันสังคม
 6. ชุดฟอร์ม
 7. รถรับส่ง
 8. เงินกู้ยืม

วิธีการสมัคร

 • สม้ครผ่านทาง E-mail ( hr1@bjc1994.com )
 • แนบ Profile
 • กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ

หรือติดต่อ ฝ่ายบุคคล

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180