1. โฟร์แมน Foreman
2. ช่างประกอบ Piping Fitter A/B
3. ผู้ให้สัญญาณเครน Rigger
4. ผู้ช่วยช่าง Helper

** รับสมัครด่วน พร้อมสัมภาษณ์และเริ่มงานทันที

คุณสมบัติ
1. ประสบการณ์มากกว่า 1 ปี
2. เพศชาย
3. หากมีใบอนุญาต (Certificate) หรือใบผ่านงาน (Employment Certificate) จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
4. อายุ ระหว่าง 22 – 50 ปี

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

เงินเดือน
ตามความสามารถ

สวัสดิการ

 1. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 2. ประกันกลุ่ม
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. ประกันสังคม
 5. ชุดฟอร์ม
 6. รถรับส่ง
 7. เงินกู้ยืม

วิธีการสมัคร

 • สม้ครผ่านทาง E-mail ( hr1@bjc1994.com )
 • แนบ Profile
 • กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ

หรือติดต่อ ฝ่ายบุคคล

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

ลักษณะงานโดยทั่วไป : (General Purpose)

อำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ : (Main Job Tasks and Responsibilities)

 

 • เขียนแบบ และ ออกแบบ Shop Drawing ตาม Design Drawing ของลูกค้า และ ส่งให้กับ Document Controller เพื่อส่งต่อให้กับทางโปรเจค
 • จัดทำเอกสาร BOM List พร้อมกับส่ง Shop Drawing ให้กับ Document Controller เพื่อส่งต่อให้กับทางโปรเจค
 • จัดทำเอกสาร Technical Query Form (TQF) กรณีที่ไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบมาใช้ในการผลิตได้ตามที่ลูกค้าต้องการได้ หรือ กรณีที่ Design Drawing ไม่ชัดเจน ต้องการที่จะสื่อสารกับลูกค้าให้เข้าใจ และ ต้องการให้ลูกค้ายืนยันความถูกต้องต่างๆ
 • ตรวจเช็ครายการสต็อกยอดคงเหลือสินค้าจากทางแผนกคลังสินค้า ก่อนทำการจัดทำเอกสาร Purchase Requisition
 • จัดทำเอกสาร Material Purchase Specification (MPS) สำหรับการสั่งซื้อ Material
 • บันทึกข้อมูลที่ต้องการจะซื้อบันทึกลงในเอกสารใบสั่งซื้อที่อยู่ในระบบ PRP เมื่อลงข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ปริ้นเอกสารใบสั่งซื้อออกมาแล้วส่งให้กับผู้มีอำนาจของแต่ละหน่วยงานเซ็นอนุมัติในใบสั่งซื้อ และส่งต่อใบสั่งซื้อให้กับ Document Controller เพื่อบันทึกเข้าระบบ Enproduction
 • ออกแบบ และ เขียนแบบ โครงสร้างเหล็ก งานต่อเติม งานก่อสร้าง
 • ออกแบบ และ เขียนแบบ การบรรจุภัณฑ์สินค้าที่จะขนส่งไปให้กับลูกค้า
 • จัดทำ Design Drawing สำหรับงาน Lifting Plan เพื่องาน Erection และ ประกอบกับเอกสาร Job Safety Analysis [JSA]
 • Support Production Team และ ลูกค้า ในการทำ Drawing Erection Sequence เพื่อนำไปวิเคราะห์ และ หาวิธีการติดตั้งชิ้นงานที่ดีที่สุด และ ปลอดภัยที่สุด
 • ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกันในการทำงาน
 • Design scaffolding structure so that it can fulfill the specific purpose, and remain safe, economic and functioning throughout its intended lifetime
 • Investigate both the immediate loads and demands on the structure, as well as any likely future changes.
 • Ensure the Work Aerial Platform structure is designed to withstand the loads specified
 • ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง และ รายงานผล

คุณสมบัติเฉพาะของงาน (ถ้ามี):  (Required Knowledge, Skills, Abilities)

 • มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการเขียบแบบ และ ออกแบบ
 • สามารถใช้ Program Auto CAD, Microsoft office ได้ดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบในด้านการเขียบแบบ และ ออกแบบ
 • มีความตรงต่อเวลา
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ หรือ ต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ผู้อื่น และ ต่อหน่วยงาน
 • มีความวิริยะ อุตสาหะ และ สู้งานหนัก
 • มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน

การศึกษา (ขั้นต่ำ) (Education): ปริญญาตรี สาขา โครงสร้าง , เครื่องกล หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

ประสบการณ์ (ถ้าจำเป็น) (Experience): 2 ปี ขึ้นไป

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

เงินเดือน
ตามความสามารถ

สวัสดิการ

 1. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 2. ประกันกลุ่ม
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. ประกันสังคม
 5. ชุดฟอร์ม
 6. รถรับส่ง
 7. เงินกู้ยืม

วิธีการสมัคร

 • สม้ครผ่านทาง E-mail ( hr1@bjc1994.com )
 • แนบ Profile
 • กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ

หรือติดต่อ ฝ่ายบุคคล

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

ลักษณะงานโดยทั่วไป : (General Purpose)

จัดทำ Shop Drawing ตาม Design Drawing ของลูกค้า และ จัดทำเอกสารทั่วไป

 อำนาจ หน้าที่ความรับผิดชอบ : (Main Job Tasks and Responsibilities) 

 • เขียนแบบ และ ออกแบบ Shop Drawing ตาม Design Drawing ของลูกค้า และ ส่งให้กับ Document Controller เพื่อส่งต่อให้กับทางโปรเจค
 • จัดทำเอกสาร BOM List พร้อมกับส่ง Shop Drawing ให้กับ Document Controller เพื่อส่งต่อให้กับทางโปรเจค
 • จัดทำเอกสาร Technical Query Form (TQF) กรณีที่ไม่สามารถจัดหาวัตถุดิบมาใช้ในการผลิตได้ตามที่ลูกค้าต้องการได้ หรือ กรณีที่ Design Drawing ไม่เคลียร์ ต้องการที่จะสื่อสารกับลูกค้าให้เข้าใจ และ ต้องการให้ลูกค้ายืนยันความถูกต้องต่างๆ
 • ตรวจเช็ครายการสต็อกยอดคงเหลือสินค้าจากทางแผนกคลังสินค้า ก่อนทำการจัดทำเอกสาร Purchase Requisition
 • จัดทำเอกสาร Material Purchase Specification (MPS) สำหรับการสั่งซื้อ Material
 • บันทึกข้อมูลที่ต้องการจะซื้อบันทึกลงในเอกสารใบสั่งซื้อที่อยู่ในระบบ PRP เมื่อลงข้อมูลครบถ้วนแล้วให้ปริ้นเอกสารใบสั่งซื้อออกมาแล้วส่งให้กับผู้มีอำนาจของแต่ละหน่วยงานเซ็นอนุมัติในใบสั่งซื้อ และส่งต่อใบสั่งซื้อให้กับ Document Controller เพื่อบันทึกเข้าระบบ Enproduction
 • ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกันในการทำงาน
 • ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง และ รายงานผล
 • Isometric welding map joint numbering
 • Identify type of joint in isometric drawing
 • Identify type of joint in isometric drawing
 • Summary total of joint
 • Separate spool number and identify
 • Support welding joint numbering
 • Cut pipe length in Isometric drawing
 • Revision drawing
 • Revise routing in isometric drawing at shop and job site
 • Cutting plan for cut pipe length
 • Special pipe support shop drawing
 • Cutting plan for special pipe support
 • Standard pipe support shop drawing
 • Cutting plan for standard pipe support
 • Record MTO in Isometric drawing to excel data
 • Calculation weight from MTO
 • Summary quantity piping, pipe support
 • Test package list and mark up in P&ID
 • Check and review all of information document piping
 • Report information problem and activity piping work
 • Input PRP code in data information remain stock material warehouse
 • Check remain material in warehouse with new project for report owner
 • Material Purchase Specification for all of piping component
 • Summary of quantity for attached PR
 • Input PRP program for make form PR material
 • Back up data information for all of PR
 • Estimate quantity, weight and DB of material for bidding
 • Information for support marketing team for bidding

คุณสมบัติเฉพาะของงาน (ถ้ามี):  (Required Knowledge, Skills, Abilities)

 • มีความรู้ ความเข้าใจในด้านการเขียบแบบ และ ออกแบบ
 • สามารถใช้ Program Auto CAD, Microsoft office ได้ดี
 • สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความละเอียดรอบคอบในด้านการเขียบแบบ และ ออกแบบ
 • มีความตรงต่อเวลา
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต
 • มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ หรือ ต่องานที่ได้รับมอบหมาย
 • มีทัศนคติที่ดีต่อตนเอง ผู้อื่น และ ต่อหน่วยงาน
 • มีความวิริยะ อุตสาหะ และ สู้งานหนัก
 • มนุษย์สัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงาน

การศึกษา (ขั้นต่ำ) (Education): ปริญญาตรี

 ประสบการณ์ (ถ้าจำเป็น) (Experience): 2 ปี ขึ้นไป

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

เงินเดือน
ตามความสามารถ

สวัสดิการ

 1. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 2. ประกันกลุ่ม
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. ประกันสังคม
 5. ชุดฟอร์ม
 6. รถรับส่ง
 7. เงินกู้ยืม

วิธีการสมัคร

 • สม้ครผ่านทาง E-mail ( hr1@bjc1994.com )
 • แนบ Profile
 • กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ

หรือติดต่อ ฝ่ายบุคคล

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

Responsibilities

 • Initiate and assign process area and associated equipment.
 • Ensure assigned process is capable of meeting specified requirements.
 • Continually monitor process Key Performance Indicators (KPI’s)
 • Able to assess and analyses current processes and drive improvement or Safety, Quality, Throughput, Cost or Environment
 • Ensure critical process parameters are properly documented and tracked using Statistical Process Control (SPC) methodologies.
 • Ensure appropriate TPM systems are in place and appropriate actions taken to maintain the facility in good operating condition.
 • Establish, maintain, and ensure compliance to process Control Plan per PFMEA.
 • Continually monitor key product characteristics.
 • Interact with Quality team to correct, contain, and resolve product quality concerns.
 • Support new model/product/material introductions in coordination with Design Engineering, New Product Introduction team, Quality, and other parties as needed.
 • Lead engineering techs in day to day operations of their process.
 • Create packaging design, test capability, costing, standard BOM, ergonomics, replenishing requirement and create new item drawing and concern documents
 • Create Final Inspection Standard Operating I, cycle time, layout, environment, and Gage R&R properly to product type
 • Procure equipment, track budget costs, standard stock items and project schedules
 • Daily monitoring process variation and troubleshooting with PDCA methods
 • Conduct evaluation, training and qualification of 4M in manufacturing upon new introduction or change implementation
 • Be green belt or black belt to lead 6 Sigma project in Painting area
 • Provide right Solution to be best-in-class in customer perception
 • Lead Paint Technology and innovative and industrialize in mass

Requirements

 • Bachelor’s Degree in Chemical Engineering or other Engineering discipline with Painting process experience.
 • Ability to apply fundamental engineering principles to identify and drive non-standard solutions to solve manufacturing constraints.
 • Comfortable providing clear and focused technical guidance to outside engineering resources, as well as the Production Team or suppliers
 • Ability to work in rapidly changing environment with minimal guidance, self-starter, yet team player.
 • Ability to manage one or more projects involving cross-functional teams.
 • Strong communication and interpersonal skills when working with internal groups and outside vendors.
 • Proficiency in AutoCad, Catia, or Solid Works is a plus.
 • Good overall people management skills.
 • Proficient in Microsoft Office suite of programs
 • Able to work on Saturday

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

เงินเดือน
ตามความสามารถ

สวัสดิการ

 1. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 2. ประกันกลุ่ม
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. ประกันสังคม
 5. ชุดฟอร์ม
 6. รถรับส่ง
 7. เงินกู้ยืม

วิธีการสมัคร

 • สม้ครผ่านทาง E-mail ( hr1@bjc1994.com )
 • แนบ Profile
 • กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ

หรือติดต่อ ฝ่ายบุคคล

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

Number of Position: 1

Responsibilities:

 • ตรวจนับสต๊อกสินค้าประจำเดือน และควบคุมการเคลื่อนไหวของสต๊อกสินค้า กับบัญชีแยกประเภทให้ถูกต้อง
 • บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ / ตั้งหนี้
 • ตรวจสอบจัดสรร และกระทบยอดบัญชีเจ้าหนี้ และลูกหนี้
 • ตรวจสอบเอกสารการวางบิล ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ ใบกำกับภาษี ให้ถูกต้องครบถ้วน
 • ทำรายละเอียดประกอบงบการเงินและค่าเสื่อมราคา

Qualifications:

 • เพศ หญิง
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีบัญชีต้นทุน / ทรัพย์สินถาวร 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ในการใช้โปรแกรม EnPro (enproduction), MAC5 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หรือ ปวส. ด้านช่างทุกสาขา ที่ผ่านการอบรมและทดสอบหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ ผ่านงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม อย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลที่ดี
 • สามารถ พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี กระบวนการทางด้านความปลอดภัย –
 • อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

เงินเดือน
ตามความสามารถ

สวัสดิการ

 1. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 2. ประกันกลุ่ม
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. ประกันสังคม
 5. ชุดฟอร์ม
 6. รถรับส่ง
 7. เงินกู้ยืม

วิธีการสมัคร

 • สม้ครผ่านทาง E-mail ( hr1@bjc1994.com )
 • แนบ Profile
 • กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ

หรือติดต่อ ฝ่ายบุคคล

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

Number of Position: 1

Responsibilities:

 • ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน และงานซ่อมบำรุง ให้พร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์อยู่เสมอ
 • ทำการตรวจตราและทดสอบเพื่อประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ ลักษณะการปฏิบัติงานที่ตรงตามรายละเอียดที่ระบุไว้
 • ควบคุมการปฏิบัติงานดูแลเครื่องจักร และระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพใช้การได้ตามปกติตลอดจนสามารถใช้ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:

 • เพศชาย
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า (Electrical Engineering)
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

เงินเดือน
ตามความสามารถ

สวัสดิการ

 1. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 2. ประกันกลุ่ม
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. ประกันสังคม
 5. ชุดฟอร์ม
 6. รถรับส่ง
 7. เงินกู้ยืม

วิธีการสมัคร

 • สม้ครผ่านทาง E-mail ( hr1@bjc1994.com )
 • แนบ Profile
 • กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ

หรือติดต่อ ฝ่ายบุคคล

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

Number of Position: 5

Responsibilities:

 • Assuring / Require compliance with all specifications, standards, and drawings
 • Verify that all Project drawings and documents are maintained
 • Confirm that current drawings and specifications are accurate to field installed conditions
 • Field Coordination and Supervision regarding Site activities which assign by Construction / Discipline Manager.
 • Supervision the work as per deadline provided
 • Provide Field Progress Report
 • Support all Field Engineering any modification shall be provided information for As-Built drawings
 • Provide Work method Statement for field activities

  Qualification:

 • Male / Female
 • Bachelor degree in Engineering or related fields
 • At least 3 years of experience in Shop Fabrication, Site Construction and Modulation
 • MS Office, MS Project and Reporting skill is a must
 • Good knowledge in Planning and Control system

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

เงินเดือน
ตามความสามารถ

สวัสดิการ

 1. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 2. ประกันกลุ่ม
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. ประกันสังคม
 5. ชุดฟอร์ม
 6. รถรับส่ง
 7. เงินกู้ยืม

วิธีการสมัคร

 • สม้ครผ่านทาง E-mail ( hr1@bjc1994.com )
 • แนบ Profile
 • กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ

หรือติดต่อ ฝ่ายบุคคล

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

Number of Position: 1

Responsibilities:

 • สามารถเขียน Procedure และทำ ITP ได้
 • Quality Control and Inspection ทำงานเอกสาร Quality Control และ Report
 • ประสานงานกับลูกค้าด้านคุณภาพการผลิตและเทคนิคตลอดจนตอบและแก้ไขข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อให้เป็นไปตามาตฐานตามที่ลูกกำหนด

Qualifications

 • เพศชาย
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาที่เกียวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป ทางด้าน Construction Fabrication
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ผ่านการฝึกอบรม NDT Training MT Level PT Level II, CSWIP 3.1

สวัสดิการ

 1. ค่าล่วงเวลา
 2. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 3. ประกันกลุ่ม
 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 5. ประกันสังคม
 6. ชุดฟอร์ม
 7. รถรับส่ง
 8. เงินกู้ยืม

วิธีการสมัคร

 • สม้ครผ่านทาง E-mail ( hr1@bjc1994.com )
 • แนบ Profile
 • กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ

หรือติดต่อ ฝ่ายบุคคล

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

Number of Position: 2

Responsibilities:

 • Review contract document provide work breakdown structure (WBS)
 • Resource Estimate (manpower, equipment and material)
 • Preparation Measurement Report (MR) or Progress and Quantify for Invoicing
 • Review Contract Bill of Quantity (BOQ)
 • Produce take-offs, measure, and check project quantities for progress measurement
 • Overall responsibility for quantity and progress reporting. Develop process to report timely and accurate project quantities and develop forecast quantity plans as required.
 • Support the development and status of construction quantity curves and construction progress curves
 • Preparation Measurement Report and back up document for invoicing
 • Preparation Weekly and Monthly report

Qualifications:

 • Male
 • Good knowledge in Planning and Control system
 • Familiar in Primavera (P6) / MS Project / MS Office (Word &Excel)
 • Bachelor degree in Technical or any Engineering or related fields
 • Minimum 4 years in Project Control, Costing, Estimating or Quantity Surveying

สวัสดิการ

 1. ค่าล่วงเวลา
 2. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 3. ประกันกลุ่ม
 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 5. ประกันสังคม
 6. ชุดฟอร์ม
 7. รถรับส่ง
 8. เงินกู้ยืม

วิธีการสมัคร

 • สม้ครผ่านทาง E-mail ( hr1@bjc1994.com )
 • แนบ Profile
 • กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ

หรือติดต่อ ฝ่ายบุคคล

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

Number of Position: 1

Responsibilities:

 • ควบคุมกฎความปลอดภัยและสัญญาณมือ และตำแหน่งที่ยก การเคลื่อนย้ายวัสดุ
 • รู้น้ำหนักของที่จะยก และไม่ยกเกินที่เครื่องจักรสามารถยกระยะนั้น ตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดไว้

Qualifications:

 • เพศชาย
 • ต้องมีความรู้ในการควบคุมกฎความปลอดภัยและสัญญาณมือ และตำแหน่งที่ยก และการเคลื่อนย้ายวัสดุ
 • มีสุขภาพแข็งแรง
 • มีประสบการณ์ผ่านงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 1. ค่าล่วงเวลา
 2. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 3. ประกันกลุ่ม
 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 5. ประกันสังคม
 6. ชุดฟอร์ม
 7. รถรับส่ง
 8. เงินกู้ยืม

วิธีการสมัคร

 • สม้ครผ่านทาง E-mail ( hr1@bjc1994.com )
 • แนบ Profile
 • กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ

หรือติดต่อ ฝ่ายบุคคล

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

Number of Position: 2

Responsibilities:

 • ขับรถยนต์ด้วยความระมัดระวังและคำนึงถึงความปลอดภัย และใช้ความเร็วมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
 • ตรวจสภาพความพร้อมของรถยนต์ที่ใช้ปฏิบัติงาน
 • ให้บริการด้วยวาจาและกิริยาสุภาพ
 • ดูแลและรักษาความสะอาดของรถยนต์ งานบำรุงดูแลรักษารถ ให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้ปฏิบัติงานเป็นไ ตามคู่มือประจำรถ

Qualifications:

 • เพศชาย
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สวัสดิการ

 1. ค่าล่วงเวลา
 2. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 3. ประกันกลุ่ม
 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 5. ประกันสังคม
 6. ชุดฟอร์ม
 7. รถรับส่ง
 8. เงินกู้ยืม

วิธีการสมัคร

 • สม้ครผ่านทาง E-mail ( hr1@bjc1994.com )
 • แนบ Profile
 • กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ

หรือติดต่อ ฝ่ายบุคคล

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

รายละเอียดของงาน

 1. ดูแลงานธุรการทั่วไป
 2. จัดเตรียมเอกสารในการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม (ภาษาไทย/อังกฤษ)
 3. แปลเอกสารต่างๆ (ภาษาไทย/อังกฤษ)
 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน)
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม
 • มีใจรักงานด้านการบริการ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

เงินเดือน
ตามความสามารถ

สวัสดิการ

 1. ค่าล่วงเวลา
 2. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 3. ประกันกลุ่ม
 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 5. ประกันสังคม
 6. ชุดฟอร์ม
 7. รถรับส่ง
 8. เงินกู้ยืม

วิธีการสมัคร

 • สม้ครผ่านทาง E-mail ( hr1@bjc1994.com )
 • แนบ Profile
 • กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ

หรือติดต่อ ฝ่ายบุคคล

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180