Number of Position: 1

Responsibilities:

 • จัดเตรียมเอกสารในการประชุม จัดทำรายงานการประชุมของบริษัทฯ
 • พิมพ์เอกสารต่างๆ เช่น จดหมาย บันทึกการประชุม หรืองานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • แปลเอกสารต่างๆ (ภาษาไทย / ภาษาอังกฤษ)
 • ดูแลงานธุรการทั่วไป
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่กี่ยวข้อง
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

Qualifications:

 • การศึกษาปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ / ศิลปศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน)
 • ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft office (Words, Excel, PowerPoint)ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม
 • มีใจรักด้านการบริการ และสามารถทำงานล่วงเวลาได้
 • ผ่านงาน บริษัท มหาชน จำกัด จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

เงินเดือน
ตามความสามารถ

สวัสดิการ

 1. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 2. ประกันกลุ่ม
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. ประกันสังคม
 5. ชุดฟอร์ม
 6. รถรับส่ง
 7. เงินกู้ยืม

วิธีการสมัคร

 • สม้ครผ่านทาง E-mail ( hr1@bjc1994.com )
 • แนบ Profile
 • กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ

หรือติดต่อ ฝ่ายบุคคล

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

Number of Position: 1

Responsibilities:

 • ตรวจนับสต๊อกสินค้าประจำเดือน และควบคุมการเคลื่อนไหวของสต๊อกสินค้า กับบัญชีแยกประเภทให้ถูกต้อง
 • บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อ / ตั้งหนี้
 • ตรวจสอบจัดสรร และกระทบยอดบัญชีเจ้าหนี้ และลูกหนี้
 • ตรวจสอบเอกสารการวางบิล ใบแจ้งหนี้ ใบส่งของ ใบกำกับภาษี ให้ถูกต้องครบถ้วน
 • ทำรายละเอียดประกอบงบการเงินและค่าเสื่อมราคา

Qualifications:

 • เพศ หญิง
 • ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
 • มีประสบการณ์ด้านบัญชีบัญชีต้นทุน / ทรัพย์สินถาวร 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้ในการใช้โปรแกรม EnPro (enproduction), MAC5 จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • หรือ ปวส. ด้านช่างทุกสาขา ที่ผ่านการอบรมและทดสอบหลักสูตร เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
 • มีประสบการณ์ ผ่านงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม อย่างน้อย 2 ปี
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลที่ดี
 • สามารถ พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี กระบวนการทางด้านความปลอดภัย –
 • อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

เงินเดือน
ตามความสามารถ

สวัสดิการ

 1. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 2. ประกันกลุ่ม
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. ประกันสังคม
 5. ชุดฟอร์ม
 6. รถรับส่ง
 7. เงินกู้ยืม

วิธีการสมัคร

 • สม้ครผ่านทาง E-mail ( hr1@bjc1994.com )
 • แนบ Profile
 • กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ

หรือติดต่อ ฝ่ายบุคคล

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

Number of Position: 1

Responsibilities:

 • ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน และงานซ่อมบำรุง ให้พร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์อยู่เสมอ
 • ทำการตรวจตราและทดสอบเพื่อประเมินคุณภาพ ประสิทธิภาพ ลักษณะการปฏิบัติงานที่ตรงตามรายละเอียดที่ระบุไว้
 • ควบคุมการปฏิบัติงานดูแลเครื่องจักร และระบบสาธารณูปโภคให้อยู่ในสภาพใช้การได้ตามปกติตลอดจนสามารถใช้ปฏิบัติงานได้อย่างปลอดภัยตามเกณฑ์มาตรฐาน
 • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Qualifications:

 • เพศชาย
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์สาขาไฟฟ้า (Electrical Engineering)
 • มีประสบการณ์ในสายงานอย่างน้อย 3 ปี

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

เงินเดือน
ตามความสามารถ

สวัสดิการ

 1. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 2. ประกันกลุ่ม
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. ประกันสังคม
 5. ชุดฟอร์ม
 6. รถรับส่ง
 7. เงินกู้ยืม

วิธีการสมัคร

 • สม้ครผ่านทาง E-mail ( hr1@bjc1994.com )
 • แนบ Profile
 • กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ

หรือติดต่อ ฝ่ายบุคคล

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

Number of Position: 5

Responsibilities:

 • Assuring / Require compliance with all specifications, standards, and drawings
 • Verify that all Project drawings and documents are maintained
 • Confirm that current drawings and specifications are accurate to field installed conditions
 • Field Coordination and Supervision regarding Site activities which assign by Construction / Discipline Manager.
 • Supervision the work as per deadline provided
 • Provide Field Progress Report
 • Support all Field Engineering any modification shall be provided information for As-Built drawings
 • Provide Work method Statement for field activities

  Qualification:

 • Male / Female
 • Bachelor degree in Engineering or related fields
 • At least 3 years of experience in Shop Fabrication, Site Construction and Modulation
 • MS Office, MS Project and Reporting skill is a must
 • Good knowledge in Planning and Control system

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

เงินเดือน
ตามความสามารถ

สวัสดิการ

 1. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 2. ประกันกลุ่ม
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. ประกันสังคม
 5. ชุดฟอร์ม
 6. รถรับส่ง
 7. เงินกู้ยืม

วิธีการสมัคร

 • สม้ครผ่านทาง E-mail ( hr1@bjc1994.com )
 • แนบ Profile
 • กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ

หรือติดต่อ ฝ่ายบุคคล

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

Number of Position: 1

Responsibilities:

 • สามารถเขียน Procedure และทำ ITP ได้
 • Quality Control and Inspection ทำงานเอกสาร Quality Control และ Report
 • ประสานงานกับลูกค้าด้านคุณภาพการผลิตและเทคนิคตลอดจนตอบและแก้ไขข้อร้องเรียนจากลูกค้า เพื่อให้เป็นไปตามาตฐานตามที่ลูกกำหนด

Qualifications

 • เพศชาย
 • ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ ในสาขาที่เกียวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ขึ้นไป ทางด้าน Construction Fabrication
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
 • ผ่านการฝึกอบรม NDT Training MT Level PT Level II, CSWIP 3.1

สวัสดิการ

 1. ค่าล่วงเวลา
 2. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 3. ประกันกลุ่ม
 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 5. ประกันสังคม
 6. ชุดฟอร์ม
 7. รถรับส่ง
 8. เงินกู้ยืม

วิธีการสมัคร

 • สม้ครผ่านทาง E-mail ( hr1@bjc1994.com )
 • แนบ Profile
 • กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ

หรือติดต่อ ฝ่ายบุคคล

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

Number of Position: 2

Responsibilities:

 • Review contract document provide work breakdown structure (WBS)
 • Resource Estimate (manpower, equipment and material)
 • Preparation Measurement Report (MR) or Progress and Quantify for Invoicing
 • Review Contract Bill of Quantity (BOQ)
 • Produce take-offs, measure, and check project quantities for progress measurement
 • Overall responsibility for quantity and progress reporting. Develop process to report timely and accurate project quantities and develop forecast quantity plans as required.
 • Support the development and status of construction quantity curves and construction progress curves
 • Preparation Measurement Report and back up document for invoicing
 • Preparation Weekly and Monthly report

Qualifications:

 • Male
 • Good knowledge in Planning and Control system
 • Familiar in Primavera (P6) / MS Project / MS Office (Word &Excel)
 • Bachelor degree in Technical or any Engineering or related fields
 • Minimum 4 years in Project Control, Costing, Estimating or Quantity Surveying

สวัสดิการ

 1. ค่าล่วงเวลา
 2. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 3. ประกันกลุ่ม
 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 5. ประกันสังคม
 6. ชุดฟอร์ม
 7. รถรับส่ง
 8. เงินกู้ยืม

วิธีการสมัคร

 • สม้ครผ่านทาง E-mail ( hr1@bjc1994.com )
 • แนบ Profile
 • กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ

หรือติดต่อ ฝ่ายบุคคล

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

Number of Position: 1

Responsibilities:

 • ดูแลตรวจ ควบคุม กำกับงาน ด้านอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทฯ โดยจัดทำระบบงาน ดำเนินกิจกรรม ตรวจสอบ และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย
 • จัดทำคู่มือระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งให้คำปรึกษา คำแนะนำต่างๆ แก่พนักงานทุกคน
 • จัดกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมแก่พนักงาน และ ผู้รับเหมา
 • ประเมินและตรวจสอบลักษณะของมลพิษ และประสิทธิภาพของระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ
 • จัดทำรายงานเป็นลายลักษณ์อักษร ถึงผลการปฏิบัติการ ปัญหา และอุปสรรคในการเดินระบบป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษให้ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ อากาศ หรือผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรมแล้วแต่กรณีเพื่อประโยชนในการสั่งปรับปรุงแก้ไข

Qualifications:

 • Male / Female (ชาย/หญิง)
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาอาชีวอนามัย หรือสาขาอื่นที่มีหลักสูตร ความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
 • มีประสบการณ์ ผ่านงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม อย่างน้อย 3 ปี
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสาร และสร้างความสัมพันธ์ ระหว่างบุคคลที่ดี
 • สามารถ พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ดี
 • มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดี กระบวนการทางด้านความปลอดภัย – อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

สวัสดิการ

 1. ค่าล่วงเวลา
 2. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 3. ประกันกลุ่ม
 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 5. ประกันสังคม
 6. ชุดฟอร์ม
 7. รถรับส่ง
 8. เงินกู้ยืม

วิธีการสมัคร

 • สม้ครผ่านทาง E-mail ( hr1@bjc1994.com )
 • แนบ Profile
 • กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ

หรือติดต่อ ฝ่ายบุคคล

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

Number of Position: 5

Responsibilities:

 • Inspect safety condition according to work permit and safety rules and regulations before, during and after work commences.
 • Inspect and monitor personnel and subcontractors as well as safety equipment.
 • To comply with relevant HSE laws, regulations and others requirements.
 • Observe and ensure that safety practices are followed in all construction areas.
 • Perform periodic safety audits of the construction operations and notify to HSE Superintendent.
 • Review the permit to work before work commences.
 • Support all activities, which are set up to protect and to control incident/accident, fire hazard in responsible areas.
 • Performing HSE actions according to the HSE plans/program for the construction.
 • Inspect and control all HSE activities during work activities including safety advice.
 • Inspect working area condition, equipment preparation condition including safety recommendation according to permit to work details.
 • To inspect and test all safety equipment as their own responsibilities.
 • Inspection of all subcontractors’ equipment mobilized to the construction area i.e mobile crane, machinery, lifting equipment, etc.
 • Create awareness and positive behavior for HSE and work closely together with employees and subcontractors.
 • Perform safety induction for new employee
 • Perform other duties as assigned

Qualifications:

 • Male / Female
 • HSE Officer in Professional level
 • Minimum 3 years of experience in construction HSE
 • Able to communicate in English
 • Computer literacy on MS office

สวัสดิการ

 1. ค่าล่วงเวลา
 2. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 3. ประกันกลุ่ม
 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 5. ประกันสังคม
 6. ชุดฟอร์ม
 7. รถรับส่ง
 8. เงินกู้ยืม

วิธีการสมัคร

 • สม้ครผ่านทาง E-mail ( hr1@bjc1994.com )
 • แนบ Profile
 • กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ

หรือติดต่อ ฝ่ายบุคคล

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

Number of Position: 1

Responsibilities:

 • ควบคุมกฎความปลอดภัยและสัญญาณมือ และตำแหน่งที่ยก การเคลื่อนย้ายวัสดุ
 • รู้น้ำหนักของที่จะยก และไม่ยกเกินที่เครื่องจักรสามารถยกระยะนั้น ตามมาตรฐานความปลอดภัยที่กำหนดไว้

Qualifications:

 • เพศชาย
 • ต้องมีความรู้ในการควบคุมกฎความปลอดภัยและสัญญาณมือ และตำแหน่งที่ยก และการเคลื่อนย้ายวัสดุ
 • มีสุขภาพแข็งแรง
 • มีประสบการณ์ผ่านงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ

 1. ค่าล่วงเวลา
 2. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 3. ประกันกลุ่ม
 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 5. ประกันสังคม
 6. ชุดฟอร์ม
 7. รถรับส่ง
 8. เงินกู้ยืม

วิธีการสมัคร

 • สม้ครผ่านทาง E-mail ( hr1@bjc1994.com )
 • แนบ Profile
 • กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ

หรือติดต่อ ฝ่ายบุคคล

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

Number of Position: 2

Responsibilities:

 • ขับรถยนต์ด้วยความระมัดระวังและคำนึงถึงความปลอดภัย และใช้ความเร็วมาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด
 • ตรวจสภาพความพร้อมของรถยนต์ที่ใช้ปฏิบัติงาน
 • ให้บริการด้วยวาจาและกิริยาสุภาพ
 • ดูแลและรักษาความสะอาดของรถยนต์ งานบำรุงดูแลรักษารถ ให้มีประสิทธิภาพพร้อมใช้ปฏิบัติงานเป็นไ ตามคู่มือประจำรถ

Qualifications:

 • เพศชาย
 • มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สวัสดิการ

 1. ค่าล่วงเวลา
 2. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 3. ประกันกลุ่ม
 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 5. ประกันสังคม
 6. ชุดฟอร์ม
 7. รถรับส่ง
 8. เงินกู้ยืม

วิธีการสมัคร

 • สม้ครผ่านทาง E-mail ( hr1@bjc1994.com )
 • แนบ Profile
 • กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ

หรือติดต่อ ฝ่ายบุคคล

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180

รายละเอียดของงาน

 1. ดูแลงานธุรการทั่วไป
 2. จัดเตรียมเอกสารในการประชุมและจัดทำรายงานการประชุม (ภาษาไทย/อังกฤษ)
 3. แปลเอกสารต่างๆ (ภาษาไทย/อังกฤษ)
 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติผู้สมัคร

 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี (ฟัง/พูด/อ่าน/เขียน)
 • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้เป็นอย่างดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี สามารถทำงานเป็นทีม
 • มีใจรักงานด้านการบริการ
 • สามารถทำงานล่วงเวลาได้

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

เงินเดือน
ตามความสามารถ

สวัสดิการ

 1. ค่าล่วงเวลา
 2. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 3. ประกันกลุ่ม
 4. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 5. ประกันสังคม
 6. ชุดฟอร์ม
 7. รถรับส่ง
 8. เงินกู้ยืม

วิธีการสมัคร

 • สม้ครผ่านทาง E-mail ( hr1@bjc1994.com )
 • แนบ Profile
 • กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ

หรือติดต่อ ฝ่ายบุคคล

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180