อัตรา

1 ตำแหน่ง

คุณสมบัติที่สำคัญ

 • เพศชาย หรือ หญิง มีประสบการณ์ทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง 3-5 ปี
 • ประสบการณ์การทำงานในบริษัทจดทะเบียน จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • ปริญญาตรี หรือ โท สาขากฎหมาย
 • มีทักษะภาษาอังกฤษดี
 • มีทักษะในการนำเสนอที่ดี

รายละเอียดของงาน

 • จัดการปัญหาทางกฎหมายในบริษัท
 • ช่วยในการจัดประชุมคณะกรรมการบริษัท และการประชุมผู้ถือหุ้นจัด เตรียมวาระการประชุมและเอกสารจดรายงานการประชุม สื่อสารกับคณะกรรมการและเลขานุการบริษัท
 • ช่วยในการจัดทำ 56-1 และ 56-2 (รายงานประจำปี)
 • จัดเตรียมการเปิดเผยข้อมูลขององค์กรทั้งหมด และเอกสารกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง ตามกฎหมายและข้อบังคับ
 • จัดการเอกสารของบริษัท ทั้งหมดสำหรับ SET, SEC และหน่วยงานราชการอื่น ๆ เมื่อจำเป็น
 • ปรับปรุงและติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ตลท. (SET) / กลต. หรือ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (SEC)
 • ความรู้ในการใช้งาน SET Portal

วันและเวลาปฏิบัติงาน จันทร์ – เสาร์ เวลา 08.00 – 17.00 น.
ค่าตอบแทน ตามโครงสร้างบริษัทและความสามารถ
สถานที่ปฏิบัติงาน บริษัท บีเจซี เฮฟวี่อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) ต.มะขามคู่ อ.นิคมพัฒนา จ.ระยอง

เขียนใบสมัครส่ง อีเมล์ มาที่ hr1@bjc1994.com  โทร. 033 017 345 ต่อ 114

สถานที่ปฏิบัติงาน
ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง

เงินเดือน
ตามความสามารถ

สวัสดิการ

 1. โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
 2. ประกันกลุ่ม
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. ประกันสังคม
 5. ชุดฟอร์ม
 6. รถรับส่ง
 7. เงินกู้ยืม

วิธีการสมัคร

 • สม้ครผ่านทาง E-mail ( hr1@bjc1994.com )
 • แนบ Profile
 • กรุณาระบุเงินเดือนที่ต้องการ

หรือติดต่อ ฝ่ายบุคคล

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180