เรียน ผู้ถือหุ้นทุกท่าน

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีนี้ ทางบริษัทได้จัดการประชุมเป็นแบบดิจิทัลทั้งหมดเนื่องจากโรคระบาดที่ยังคงมีอยู่

เมื่อมองย้อนกลับไปในปี 2564 ปีที่แล้วนับเป็นปีที่ถูกจดจำว่า เป็นปีแห่งโรคระบาด

พวกเราพยายามอย่างเต็มที่เพื่อลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัสโควิด-19 และได้ให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับการป้องกันซึ่งเป็นตามระเบียบของการกักกันโรคระบาดของรัฐบาล

ภายใต้สถานการณ์เฉพาะดังกล่าว บริษัทยังสามารถส่งมอบทั้งโครงการ Koodiaderi และ Santos ได้สำเร็จและตรงต่อเวลา ในปี 2565 นี้ ผมคิดว่าสิ่งต่างๆ กำลังคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้น

โครงการขนาดใหญ่ อย่างโครงการ Crisp ซึ่งถูกระงับไปในปี 2563 เนื่องจากโควิด-19 ได้เริ่มกลับมาดำเนินการใหม่อีกครั้งในเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

ขณะที่บริษัทยังคงได้รับการว่าจ้างให้ดำเนินโครงการ Santos และโครงการ Cimtas เนื่องมาจากผลการดำเนินโครงการที่ดีของบริษัทในปีที่แล้ว

ปัจจุบันนี้ มีโครงการจำนวน 3 โครงการ ที่กำลังถูกดำเนินงานซึ่งความคืบหน้าของการทำงานนั้นเป็นไปตามแผนงาน

ปริมาณงานในมือของบริษัทได้เพิ่มขึ้นสามเท่าเมื่อเทียบกับรายได้ปีที่แล้ว ขณะที่บริษัทยังมีโครงการที่มีโอกาสชนะการประมูลสูงซึ่งอาจเริ่มดำเนินโครงการในปีนี้

ในปัจจุบัน สภาวะตลาดค่อนข้างผันผวน เนื่องจากความคาดหวังเกี่ยวกับการสิ้นสุดของเชื้อไวรัสโควิด-19 และแรงกดดันด้านเงินเฟ้อ

อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าตลาดจะไม่ได้หยุดชะงักอีกต่อไป ดังนั้น เราจึงเห็นโครงการต่างๆ กำลังเริ่มกลับมาดำเนินการตามแผนในเร็วๆ นี้ ทำให้บริษัทนั้นมีโอกาสในการเข้าไปรับงานมากขึ้นในปี 2565-2566

ในนามคณะกรรมการบริษัทและคณะผู้บริหาร ผมขอแสดงขอบคุณไปยังผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสำหรับความเชื่อมั่นและการสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด

บริษัทยังคงมุ่งมั่นที่จะเป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำในด้านก่อสร้างโรงงานให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมพลังงาน

รวมทั้งมุ่งมั่นที่จะดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อสร้างสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ถือหุ้นผ่านการดำเนินธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

 

นาย หยัง เจิน ลี

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ