เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

ผมอยากแสดงความขอบคุณแก่ผู้ถือหุ้นสำหรับช่วงเวลาแห่งความสำเร็จของบริษัทตลอดระยะเวลา 26 ปีทีผ่านมา

ในฐานะที่บริษัทเป็นผู้แปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กครบวงจรระดับโลก ปี 2562 ที่ผ่านมานับเป็นอีกหนึ่งปีที่พวกเราประสบความสำเร็จและพวกเราคาดหวังว่าในปี 2563 นี้ พวกเราจะเติบโตมากขึ้นในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซ ปิโตรเคมี เหมืองแร่และโครงการสาธารณูปโภคขนาดใหญ่

บริษัทมีการพื้นตัวอย่างยิ่งใหญ่ในปี 2562 ที่ผ่านมา โดยมีรายได้เติบโตถึง 120% และกำไรสุทธิเติบโต 120% เช่นกัน พร้อมทั้งปริมาณงานในมือที่สูง เพื่อสำหรับรองรับการเติบโตในอนาคต

การที่โลกของเราประสบกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆ มากมาย บริษัทกำลังพบกับโอกาสใหม่ๆ ทางธุรกิจที่ไม่เคยเจอมาก่อน  และด้วยความเชื่อมั่นและชื่อเสียงที่บริษัทสั่งสมมา บริษัทเชื่อว่าปริมาณงานในมือจะเพิ่มขึ้นทำสถิติอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น ผมเชื่อมั่นว่าในปี 2563 นี้ จะเป็นอีกหนึ่งปีที่ดีสำหรับพวกเรา ซึ่งเป็นไปตามที่นักลงทุนคาดหวังเอาไว้

ในปี 2563 นี้ บริษัทจะมุ่งมั่นในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดต่างประเทศ ขณะที่สร้างโอกาสทางธุรกิจใหม่เพิ่มมากขึ้นจากโครงการขนาดใหญ่สำหรับตลาดในประเทศ

โดยการปรับปรุงกระบวนการดำเนินงานทั้งหมด บริษัทจะดำเนินการลดต้นทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างผลประกอบการที่แข็งแกร่งและขีดความสามารถในการแข่งขัน

บริษัทจะยังให้ความสำคัญในการพัฒนาบุคลากร  โดยการจัดการอบรมและเพิ่มขีดความสามารถของพนักงาน เพื่อปรับปรุงผลการดำเนินงานของบริษัท

สุดท้ายนี้ ในนามของคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหาร และพนักงานทุกคน ผมถือโอกาสนี้แสดงความขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นสำหรับความเชื่อมั่นและสนับสนุนแก่บริษัทมาโดยตลอด ผมขอยืนยันอีกครั้งว่า บริษัทจะมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างผลการดำเนินงานให้ดีที่สุดแก่ผู้ถือหุ้นทุกคน และสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคตต่อไป

ขอบคุณครับ

(นาย หยัง เจิน ลี)

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร/กรรมการผู้จัดการ