ผลิตภัณฑ์ของเรา

งานบริการอื่นๆ

โรงผลิตเหล็กตะแกรง

ผลิตตะแกรงเหล็ก ของบริษัทใช้เครื่องเชื่อมประกอบตะแกรงเหล็กชนิดหลอมละลายด้วยความร้อนและกดด้วยแรงดัน (Forge Welding)และเครื่องมือประกอบอื่นๆ

อ่านต่อ

โรงชุบสังกะสี

บริษัทได้สร้างโรงชุบสังกะสีที่มีบ่อชุบขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยขึ้นเพื่อป้อนงานชุบสังกะสีให้กับโครงการต่างๆที่บริษัทประมูลได้มา

อ่านต่อ

โรงสร้างคานรับน้ำหนัก

ความสามารถในการผลิตคานรับน้ำหนักของบริษัทอยู่ที่ 25,000 ตันต่อปี และโรงงานของบริษัทมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย

อ่านต่อ

อุปกรณ์ให้ความร้อนภายหลังการเชื่อม

อุปกรณ์ให้ความร้อนภายหลังการเชื่อมถูกสร้างขึ้นในปี 2558 ภายใน โรงงานของบริษัท ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวช่วยเพิ่มคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์

อ่านต่อ

ข่าวสารล่าสุด

บริษัทได้รับประกาศนียบัตรในด้านการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืน ประจำปี 2565

บริษัทให้ความสำคัญในด้านการเปิดเผยข้อมูลด้านความยั่งยืนมาโดยตลอด เพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนและผู้ใช้ข้อมูลได้เห็นถึงมุมมอง การดำเนินธุรกิจในมิติที่กว้างกว่าข้อมูลทางการเงิน ซึ่งจะทำให้เกิดความเชื่อมั่นต่อองค์

Read More

BJCH ได้รับคะแนนประเมินเท่ากับ 100 คะแนนเต็ม

จากการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2565 ด้วยการตระหนักและให้ความสำคัญในสิทธิพื้นฐานต่าง ๆ ของผู้ถือหุ้น BJCHI ได้จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2565 ขึ้น เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2565 ที่สำนักงานให

Read More

การประเมิน คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

จากการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 บริษัทได้รับผลในด้านการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในระดับ “ดีเลิศ” โดยได้รับผลคะแนนประเมินเท่ากับ 100 คะแนน จาก 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

Read More

มาตรฐานการดำเนินงาน / รางวัล

ลูกค้าของเรา

เพื่อเป็นผู้ให้บริการที่ครบวงจรระดับโลก ทางด้านวิศวกรรม

การจัดหาผลิตภัณฑ์งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและงานประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่