ผลิตภัณฑ์ของเรา

งานบริการอื่นๆ

โรงผลิตเหล็กตะแกรง

ผลิตตะแกรงเหล็ก ของบริษัทใช้เครื่องเชื่อมประกอบตะแกรงเหล็กชนิดหลอมละลายด้วยความร้อนและกดด้วยแรงดัน (Forge Welding)และเครื่องมือประกอบอื่นๆ

อ่านต่อ

โรงชุบสังกะสี

บริษัทได้สร้างโรงชุบสังกะสีที่มีบ่อชุบขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยขึ้นเพื่อป้อนงานชุบสังกะสีให้กับโครงการต่างๆที่บริษัทประมูลได้มา

อ่านต่อ

โรงสร้างคานรับน้ำหนัก

ความสามารถในการผลิตคานรับน้ำหนักของบริษัทอยู่ที่ 25,000 ตันต่อปี และโรงงานของบริษัทมีเครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย

อ่านต่อ

อุปกรณ์ให้ความร้อนภายหลังการเชื่อม

อุปกรณ์ให้ความร้อนภายหลังการเชื่อมถูกสร้างขึ้นในปี 2558 ภายใน โรงงานของบริษัท ซึ่งอุปกรณ์ดังกล่าวช่วยเพิ่มคุณภาพของ ผลิตภัณฑ์

อ่านต่อ

ข่าวสารล่าสุด

การประเมิน คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564

จากการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2564 บริษัทได้รับผลในด้านการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในระดับ “ดีเลิศ” โดยได้รับผลคะแนนประเมินเท่ากับ 100 คะแนน จาก 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

Read More

BJCHI คว้ารางวัลบริษัทจดทะเบียนด้านงานนักลงทุนสัมพันธ์ประจำปี 2563

บริษัทได้ให้ความสำคัญอย่างสูงต่อการบริหารความสัมพันธ์กับนักลงทุน โดยจัดตั้งฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะเป็นช่องทางในการสื่อสารกับนักลงทุน นักวิเคราะห์ และผู้ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปโด

Read More

การประเมิน คุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563

จากการจัดประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปี 2563 บริษัทได้รับผลในด้านการประเมินคุณภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในระดับ “ดีเลิศ” โดยได้รับผลคะแนนประเมินเท่ากับ 99 คะแนน จาก 100 คะแนน จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย

Read More

มาตรฐานการดำเนินงาน / รางวัล

ลูกค้าของเรา

เพื่อเป็นผู้ให้บริการที่ครบวงจรระดับโลก ทางด้านวิศวกรรม

การจัดหาผลิตภัณฑ์งานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กและงานประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่