รายละเอียด

บริษัทประสบความสำเร็จในการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่ยอดเยี่ยมในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซให้แก่ลูกค้าจำนวนมากทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยรายชื่อโครงการบางแห่งที่บริษัทได้เคยดำเนินการมีดังต่อไปนี้

โครงการลูกค้าขอบเขตงานประเภทปริมาณงานระยะเวลา
ALCAN CALCINATION 661-601 PROJECT (AUSTRALIA)ALCANCALCINATION EQUIPMENT FABRICATIONF8,000 TONS2005
ALCAN LIQUOR PURIFICATION UNIT PROJECT (AUSTRALIA)ALCANLPU EQUIPMENT FABRICATIONF & E8,000 TONS2006
ALCAN GAS FILTER HOUSE UNIT PROJECT (AUSTRALIA)ALCANGFH EQUIPMENT FABRICATIONF & E1,200 TONS2006
DIESEL TREATMENT PLANT BRAZIL PROJECTUTCPIPE SPOOL FABRICATIONF & E2,000 TONS2011
ORIGIN ENERGY APLNG PROJECT (AUSTRALIA)ORIGIN ENERGYDESIGN, SUPPLY, FABRICATION AND PRECOMMISSIONING OF NATURAL GAS PRE-TREATMENT FACILITIESF12,750 TONS2012 – 2015
WHEATSTONE LNG PLANT PROJECT (AUSTRALIA)ENTREPOSETANK FABRICATION MODULARIZATIONF2,300 TONS2014 – 2015
PETROBRAS FPSO P75 & P77 PROJECT (BRAZIL)QGI MODULARIZATIONF17,000 TONS2014 – 2016
REPLICANT FPSO COMPRESSION MODULES PROJECTTUPI BVMODULARIZATIONF & E11,000 TONS2015 – 2017