คุณวิทยา เชียงอุทัย

เลขที่ 594 หมู่ 4 ตำบลมะขามคู่ อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดระยอง 21180
โทรศัพท์ : 033 017 345-7
โทรสาร : 033 017 348

อีเมล์ : ir@bjc1994.com
เว็บไซต์ : www.bjc1994.com