รายละเอียด

นอกเหนือจากการจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซรวมไปถึงอุตสาหกรรมโรงกลั่นและปิโตรเคมี บริษัทยังได้มีการส่งมอบโครงการขนาดใหญ่ให้แก่ลูกค้าในอุตสาหกรรมเหมืองแร่ โดยเฉพาะที่ประเทศออสเตรเลีย โดยตัวอย่างโครงการที่บริษัทเคยดำเนินการมีดังต่อไปนี้

โครงการลูกค้า ขอบเขตงานประเภทปริมาณงานระยะเวลา
TFM MINING PROJECT D.R.CONGOFREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC.FIELD ERECTED TANKSF & E850 TONS2008
TFM MINING PROJECT D.R.CONGOFREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC.ACID PLANT, STRUCTURAL, MECHANICAL, PIPING INSTALLATIONF & E3,200 TONS2008 – 2009
TFM MINING PROJECT D.R.CONGOFREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC.SUPPLY & INSTALLATION OF PIPE WORKF & E1,200 TONS2008 – 2009
TFM MINING PROJECT D.R.CONGOFREEPORT-MCMORAN COPPER & GOLD INC.PLANT MAINTENANCE100 MEN2009-2010
UNITED GROUP RGP-5 PROJECT (AUSTRALIA)UNITED GROUP / BHPSUPPLY & FABRICATION FOR CONVEYOR & TRANSFER STATIONF4,400 TONS2009-2010
SPENCE GROWTH PROJECTTERRA NOVA TECHNOLOGYSTEEL STRUCTURE FABRICATIONF1,500 TONS2018
COBRA PANAMA PROJECTFIRST QUANTUM MINERALSPLATEWORKF170 TONS2018