บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมร่วมกับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมบริษัท Petrobras และ Kerui-Metodo Construção e Montagem S/A (KM)

ซึ่งเป็นบริษัทตัวแทนผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายที่ดีที่สุดแห่งหนึ่ง  สำหรับ”โครงการ UPGN ในระหว่างวันที่ 12-13 พฤศจิกายน 2561  ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ประเทศไทย โดยการประชุมครั้งนี้มุ่งเน้นไปที่การร่วมพัฒนาธุรกิจและการเสริมความพร้อมให้สมบูรณ์แบบสำหรับโครงการนี้ ภายใต้ระบบการจัดการที่มีประสิทธิภาพสูงสุดของบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)