บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ บริษัท Downer EDI Limited ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่สำนักงานใหญ่ของ บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง     ซึ่งบริษัท Downer EDI Limited เป็นผู้ออกแบบ ก่อสร้างและจัดหาอุปกรณ์ งานโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก อีกทั้งยังเป็นผู้ให้บริการชั้นนำด้านบริการครบวงจรในประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ โดยการประชุมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการตรวจสอบความพร้อม ความสามารถของผู้ผลิต สำหรับการเริ่มโครงการในเบื้องต้น ซึ่งบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีในตรวจสอบเบื้องต้นครั้งนี้ เพื่อผ่านไปยังขั้นตอนการคัดเลือกเป็นผู้ผลิตต่อไป