นับเป็นโครงการแรกที่ได้รับการคัดเลือกในปี 2562 ซึ่งโครงการนี้ได้เริ่มการประชุมขึ้นแล้วในวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ประเทศไทย ระหว่างบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัท Santos Queensland Developments Pty Ltd. ผู้ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในการสำรวจอุตสาหกรรมก๊าซและน้ำมันปิโตรเลียมในประเทศออสเตรเลีย สำหรับโครงการงานอุตสาหกรรมโครงสร้างเหล็ก โดยบริษัท BJCHI ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในการจัดหาและประกอบโครงสร้างเหล็กในโครงการการพัฒนาขั้นต้นของ Santos ในกลุ่มธุรกิจ Coal Seam Gas ใน Northern Queensland ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งขณะนี้การดำเนินงานได้เริ่มขึ้นแล้วโดยมีระยะเวลาโครงการ 3 ปีและมี option เพิ่มอีก 2 ปี ทั้งนี้จะสามารถจัดส่งงานโครงสร้างเหล็กชุดแรกได้ภายในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้