วันที่ 16-17 ตุลาคม 2561

คณะผู้แทนจาก บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์ เพื่อร่วมทำ workshop กับลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งการเข้าร่วม workshop ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธในการประกอบโครงสร้างขนาดใหญ่ในประเทศและส่งออกไปยังสิงคโปร์