แม้เป็นช่วงเวลาที่ท้าทายแก่หลายธุรกิจเนื่องจากโรคระบาด Covid-19, บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ยังสามารถส่งมอบงานประกอบกลุ่มชิ้นงานขนาดใหญ่ชุดแรกของโครงการ LINDE ให้แก่ลูกค้าได้ตรงต่อเวลาตั้งแต่ต้นเดือนเมษายน 2563 ที่ผ่านมา

นอกจากนี้ งานในส่วนที่เหลือนั้น ก็ยังความคืบหน้าอย่างต่อเนื่อง ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถส่งมอบงานดังกล่าวให้แก่ลูกค้าได้ในช่วงต้นเดือนกรกฎาคม 2563

นี่คืออีกหนึ่งบทพิสูจน์และการแสดงให้ถึงศักยภาพของ BJCHI  รวมทั้งคำมั่นสัญญาที่ให้แก่ลูกค้าในการดำเนินโครงการ

ทั้งนี้ จากการที่ลูกค้าพึงพอใจกับผลงานของบริษัท ทำให้บริษัทกำลังอยู่ระหว่างพูดคุยกับลูกค้าสำหรับโอกาสในดำเนินโครงการที่มีศักยภาพอื่นๆ ในอนาคตอันใกล้นี้