เรื่องแจ้งการลงนามในสัญญาใหม่
เรียนกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบริษัท
บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จํากัด (มหาชน) (“บริษัท”) มีความยินดีที่จะแจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า บริษัทได้มีการลงนามในสัญญาว่าจ้างฉบับใหม่โดยมีรายละเอียดดังนี้
1). โครงการ Santos Project (เฟส 3) ในอุตสาหกรรมก๊าซต้นนํ้าซึ่งตั้งอยู่ที่ประเทศออสเตรเลีย โดยมีระยะเวลาโครงการประมาณ 17 เดือน
2). โครงการ Modular Packages Skids for Gas Turbine ในโรงไฟฟ้า ซึ่งตั้งอยู่ที่ ประเทศ แคนาดา โดยมีระยะเวลาโครงการประมาณ 13 เดือน

มูลค่าโครงการทั้งหมดประมาณ 500 ล้านบาท โดยเป็นงานเกี่ยวกับการจัดหาและการแปรรูปโลหะเพื่อก่อสร้างชุดขุดเจาะแก๊สบนบกและงานแปรรูปผลิตภัณฑ์เหล็กที่เป็นส่วนประกอบของกังหันแก๊ส

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือบริษัท 
บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จํากัด (มหาชน)

(นายเซิง วู ลี)
รองกรรมการผู้จัดการ

ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ : 15 มี.ค. 2564 08:08:23