คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ           

ชื่อบริษัท                      : บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ปี                         : 2020
ไตรมาส                       : Yearly
สิ้นสุดวันที่                      : 31 ธ.ค. 2563

ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ : 01 มี.ค. 2564 09:56:01