แจ้งวันหยุดทำการของบริษัท ประจำปี 2563
บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้กำหนดวันหยุดตามประเพณี ประจำปี พ.ศ. 2563 ของบริษัทฯ 
ดังนี้
1 พุธ 1 มกราคม วันขึ้นปีใหม่
2 เสาร์ 8 กุมภาพันธ์ วันมาฆบูชา
3 จันทร์ 13 เมษายน เทศกาลสงกรานต์
4 อังคาร 14 เมษายน เทศกาลสงกรานต์
5 พุธ 15 เมษายน เทศกาลสงกรานต์
6 ศุกร์ 1 พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ
7 พุธ 6 พฤษภาคม วันวิสาขบูชา
8 พุธ 3 มิถุนายน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
9 อังคาร 28 กรกฏาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.10
10 พุธ 12 สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
11 อังคาร 13 ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
12 เสาร์ 5 ธันวาคม วันพ่อแห่งชาติ
13 พฤหัส 31 ธันวาคม วันสิ้นปี

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ที่มา ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย วันที่ 14 ม.ค. 2563 13:12:00