รายละเอียด

บริษัทได้สร้างโรงชุบสังกะสีที่มีบ่อชุบขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยขึ้นเพื่อป้อนงานชุบสังกะสีให้กับโครงการต่างๆที่บริษัทประมูลได้มา และยังสามารถรองรับงานจากลูกค้าภายนอกได้ด้วย โดยโรงชุบสังกะสีนี้นับได้ว่าเป็นโรงชุบที่มีระบบระบายอากาศที่ทันสมัยเพื่อให้การทำงานมีความปลอดภัย เพิ่มประสิทธิภาพให้งานชุบ และ ลดมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม

มาตรฐาน (Standard)

  • ASTM A123 (2000): งานชุบสังกะสีให้กับผลิตภัณฑ์จำพวกโลหะและเหล็กทั่วไป
  • BS EN ISO 1461: 1999: งานชุบสังกะสีให้กับผลิตภัณฑ์จำพวกโลหะแปรรูป และผลิตภัณฑ์เหล็ก
  • AS/NZS 4680: 2006: งานชุบสังกะสีให้กับผลิตภัณฑ์จำพวก ผลิตภัณฑ์เหล็ก
  • ASTM A153/A153M: งานชุบสังกะสีให้กับผลิตภัณฑ์จำพวกสลักภัณฑ์

ขั้นตอนการชุบสังกะสี

ชิ้นงานที่จะทำการชุบจะต้องได้รับการเตรียมผิว ปรับผิว ถ้าไม่มีการเตรียมผิวชิ้นงานที่ดี อาจทำให้งานชุบออกมาไม่ได้ตามมารตฐาน

การกำจัดสิ่งปนเปื้อนบนผิวชิ้นงาน เช่น ฝุ่นผง คราบสกปรก คราบสี คราบจาระบี และคราบน้ำมัน โดยใช้สารละลายด่างร้อน (Hot Alkali Solution)

คราบสนิมที่พื้นผิวชิ้นงานจะถูกกำจัดในขั้นตอนนี้ โดยการแช่ชิ้นงานในกรดไฮโดรคลอไรเจือจาง 18%โดยปริมาตร

การเคลือบฟลักซ์ในขั้นตอนนี้เพื่อกำจัดและป้องกันการเกิดปฏิกิริยาออกไซด์บนผิวชิ้นงานก่อนการชุบ

นำชิ้นงานมาแช่ในบ่อสังกะสีจนมีอุณหภูมิในระดับเดียวกับบ่อ สังกะสีจะทำปฏิกิริยากับผิวโลหะและก่อให้เกิดโลหะผสมขึ้นที่ผิวชิ้นงาน