บริษัทฯ มีใบรับรองจากสถาบัน ระหว่างประเทศ ที่รู้จักกันดีที่มีความมุ่งมั่นที่จะ testment และความสามารถของบริษัทในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และ บริการที่มีคุณภาพ สูงสุด

ACCREDITED BY TÜV NORD

ISO 9001:2015 (Quality Management System)

ISO 14001:2015 (Environmental Management System)

OHSAS 18001:2007 (Occupational Health and Safety Management System)

CERTIFICATES FROM AMERICAN SOCIETY OF MECHANICAL ENGINEERS

Standards for “S”, “U” and “U2” (boiler and pressure vessel)

BJCHI IS CERTIFIED AS A MEMBER OF THAILAND’S PRIVATE SECTOR- COLLECTIVE ACTION COALITION AGAINST CORRUPTION