บริษัทก๊าซและวิศวกรรมชั้นนำระดับโลก – The Linde Group เยี่ยมชมโรงงาน BJCHI

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้ให้การต้อนรับ บริษัท Linde AG, Engineering Division จากเมืองมิวนิค ประเทศเยอรมนีเพื่อมาเยี่ยมชม บริษัท BJCHI เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สำนักงานใหญ่จังหวัดระยอง ประเทศไทย โครงการไฮโดรเจนแห่งใหม่ในเมือง Louisiana, USA มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นบริษัท Linde จึงได้มองหาบริษัทผู้ผลิตงานโครงสร้างงานอุตสาหกรรมที่เป็นมืออาชีพที่จะเข้าร่วมงาน Modularization สำหรับโรงงานไฮโดรเจนแห่งใหม่ในโครงการ Convent โครงการนี้เป็นโครงการที่น่าสนใจโครงการหนึ่ง  ซึ่งทางบริษัท BJCHI เป็นผู้ผลิตที่มีศักยภาพและมีคุณสมบัติสำหรับประสบการณ์การทางด้านนี้เป็นอย่างดี จึงทำให้บริษัท Linde ต้องการเข้ามาเยี่ยมชมความพร้อมที่จะสามารถเป็นผู้ผลิตงานโครงการนี้ได้

Read More

บริษัท BJCHI และ บริษัท Santos QLD ได้เข้าประชุมร่วมกันเพื่อเริ่มโครงการ

นับเป็นโครงการแรกที่ได้รับการคัดเลือกในปี 2562 ซึ่งโครงการนี้ได้เริ่มการประชุมขึ้นแล้วในวันที่ 29 มกราคม 2562 ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง ประเทศไทย ระหว่างบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) และบริษัท Santos Queensland Developments Pty Ltd. ผู้ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำในการสำรวจอุตสาหกรรมก๊าซและน้ำมันปิโตรเลียมในประเทศออสเตรเลีย สำหรับโครงการงานอุตสาหกรรมโครงสร้างเหล็ก โดยบริษัท BJCHI ผู้ซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นหนึ่งในการจัดหาและประกอบโครงสร้างเหล็กในโครงการการพัฒนาขั้นต้นของ Santos ในกลุ่มธุรกิจ Coal Seam Gas ใน Northern Queensland ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งขณะนี้การดำเนินงานได้เริ่มขึ้นแล้วโดยมีระยะเวลาโครงการ 3 ปีและมี option เพิ่มอีก 2 ปี ทั้งนี้จะสามารถจัดส่งงานโครงสร้างเหล็กชุดแรกได้ภายในไตรมาสที่ 3 ของปีนี้

Read More

งดเว้นการรับของขวัญ

ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 คณะผู้บริหารและพนักงาน บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ขอส่งความปรารถนาดีและขอขอบคุณสำหรับมิตรภาพที่ดีจากท่านตลอดปีที่ผ่านมา

(more…)

Read More

Downer EDI Limited มาเยี่ยมชมโรงงาน BJCHI

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ต้อนรับ บริษัท Downer EDI Limited ณ วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ที่สำนักงานใหญ่ของ บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง   (more…)

Read More

การประชุมเพื่อเริ่มโครงการระหว่างบริษัท BJCHI, Petrobras และ KM

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้มีการประชุมร่วมกับบริษัทชั้นนำในอุตสาหกรรมสำรวจและผลิตปิโตรเลียมบริษัท Petrobras และ Kerui-Metodo Construção e Montagem S/A (KM) (more…)

Read More

BJCHI in Singapore

วันที่ 16-17 ตุลาคม 2561

คณะผู้แทนจาก บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้เดินทางไปยังประเทศสิงคโปร์ เพื่อร่วมทำ workshop กับลูกค้าเป้าหมาย ซึ่งการเข้าร่วม workshop ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกลยุทธในการประกอบโครงสร้างขนาดใหญ่ในประเทศและส่งออกไปยังสิงคโปร์

Read More

BJCHI in Japan ( Chiyoda )

วันที่ 3 ตุลาคม 2561

คณะผู้แทนจาก บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้เข้าพบผู้แทนของบริษัท ชิโยดะ คอร์ปอเรชั่น ที่สำนักงานใหญ่ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพูดคุยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน

Read More

BJCHI in Japan ( JGC )

วันที่ 3 ตุลาคม 2561

คณะผู้แทนจาก บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้เข้าพบผู้แทนของบริษัท เจจีซี คอร์ปอเรชั่น ที่สำนักงานใหญ่ เมืองโยโกฮามา ประเทศญี่ปุ่น เพื่อพูดคุยกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกัน

Read More

BJCHI ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Against Corruption : CAC )

บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) ได้ผ่านการรับรองเป็นสมาชิกของแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต อย่างสมบูรณ์ โดยมีนายบุญช่วย ก่อกิจโรจน์ ประธานกรรมการ เข้ารับมอบประกาศนียบัตรในวันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 ณ ห้องนภาลัย โรงแรมดุสิตธานี

งานดังกล่าวจัดโดยแนวร่วมปฏิบัติภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition Corruption หรือ CAC) โดยได้รับการสนับสนุนการจัดทำโดยรัฐบาลและสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) และดำเนินการโดยความร่วมมือของ 8 องค์กรชั้นนำ อันได้แก่ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย หอการค้าไทย หอการค้านานาชาติ สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย สมาคมธนาคารไทย สภาธุรกิจตลาดทุนไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

Read More

ThyssenKrupp เยี่ยมชมโรงงาน BJCHI

เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2561 บริษัท ThyssenKrupp Industrial Solutions (Thailand) Limited (TISL)ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทวิศวกรรมและรับเหมาชั้นนำของประเทศ ได้เข้าเยี่ยมชมพูดคุยเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานโครงการของบริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) การเข้าเยี่ยมชมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของแผนการคัดเลือกผู้รับเหมาย่อย สำหรับดำเนินโครงการในประเทศฮังการี

อนึ่ง บริษัท บีเจซี เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด (มหาชน) เป็นหนึ่งในผู้รับเหมาย่อยเพียงไม่กี่รายที่มีโอกาสสูง ที่จะได้รับคัดเลือกเป็นผู้ดำเนินงานโครงการนี้

Read More